Produksjonsoppfølging


Ingeniørgruppens godkjente sveiseingeniører (NS-EN 719) og sveiseinspektører (NS 477) har bred kompetanse og erfaring på produksjonsoppfølging og tillrettelegging av sveiste produkter i alle metaller.

Produksjonsoppfølging og tillretteleggeing kan bestå av følgende elementer:
* Gjennomgang av standarder og spesifikasjoner fra kunde.
* Opprette prosjektmanualer eks. sveiselogger - sporbarhet.
* Sertifisering av sveisere.
* Framtaking av sveiseprosedyrer.
* Dokumentere sveiste produkter.
* Koordinering av underleveranser mot prosjekt.