Konsulenthjelp

Våre konsulenter har lang erfaring innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i tillegg til kvalitetsstyring.

HMSK

Vi kan tilby hjelp til oppbygging av kvalitets-, miljø- og HMS-system i henhold til NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001, OHSAS 18001 og Internkontrollforskriften