Våre Samarbeidspartnere

Vi har inngått samarbeidsavtaler med Teknologisk Institutt og TI Sertifisering slik at vi kan gjennomføre Tekniske kontroller og systemsertifiseringer på vegne av dem.

I tillegg har inngått samarbeidsavtale med Multiconsult slik at vi kan gjennomføre større prosjekt på Helgeland og Nordland.

Tilbake...